Σημεία Health Point

Χώροι στους οποίους δραστηριοποιείται η εταιρεία
Φαρμακεια, Μουσεία, Νοσοκομεία, Δημόσιες Υπηρεσίες, ΤΟΜΥ, Ιατρικά Κέντρα, Σταθμούς λεωφορείων και ΚΤΕλ, κεντρικά σημεία της πόλης, αεροδρόμια, λιμάνια